Вт, 18.05.2021, 06:41
Вітаю Вас Гість
Головна | Реєстрація | Вхід
Головна » Статті » Туризм » Визначні місця краю

Рихта - Сіцінський Ю. Приходы и церкви, 1901

Труды Подольскаго єпархiальнаго историко-статистическаго комитета. Выпускъ девятый. Под редакцією священника Евфимія Сѣцинскаго. Приходы и церкви Подольской епархии. Каменецъ-Подольскъ, 1901.

ОригіналПереклад на українську

Рыхта с.при рч. Жванчикѣ на косогорѣе: отъ г. Каменца въ 12 вер. къ ю.-з., отъ. ж.-д. ст. „Ларга” въ 35 вер. на с.-з.


Климатъ здоровый, но нѣсколько сухой: полямъ недостаетъ влаги. Почва глинистая и черноземная, по мѣстамъ каменистая.


До половины XVIIв. Р. называлась Новоселкой. Около половины XVI в. ею владѣлъ Радецкій, затемъ Лянцкоронскіе; въ 1596 г. Елизавета Лянцкоронская продала зто имѣніе Войцѣху Гумецкому, Подольскому стольнику. Гумецкіе устроили здѣсь небольшой замокъ, и это село стало гнѣздомъ рода Гумецкихъ, жившихъи действовавших  на Подоліиоколо   вѣка;ВойцѣхъГумецкій и назвалъ это село Рыхтами (для отличія отъ другихъ Рыхтъ—Рыхтами - Гумецкими). Въ XVIII в. имѣнія Гумецкихъ раздробились, и Р. перешла въ другія руки.


Въ Р. сохранились остатки замка; они представляютъ четырехъугольникъ въ 70Х20 арш., обнесенный стѣною, съ башнями на углахъ. Въ 1848- 1868 гг. замок  служилъ объединеніемъ для Подольско-польскихъ литераторовъ, такъ какъ тогдашній владѣлецъ Рыхты Головинскійи зять его Подвысоцкій были любителями литературы и искусства, собирали коллекціи картинъ, книгъ, рукописей; эти коллекціипо смерти владѣль­цевъ перешли въ разныя руки.


Нынѣ населенія въ Р. православнаго 539 м. и 473 ж., католиковъ 14, евреевъ 17. Прихожане — малороссы - крестьяне, хлѣбопашцы. Церковь въ Р. въ XVIII в., какъ и теперь, была Косьмо-Даміановская. Въ первой половинѣ XVIII в. она была деревянная, трехкупольная, а къ 1758 г. уже однокупольная; построена была мѣстнымъ священникомъ Маркомъ Чернышемъ, свя­щенствовавшимъ здѣсь въ 1711-1742 гг. Въ 1766г. построена новая деревянная трехкупольная церковь, которая въ 1832 г. сгорела, а въ 1864 г. на средства прихожанъ, при пособии въ 1500 р. изъ казны, построена нынѣшняя церковь, каменная, одпокупольная, планомъ крестообразная, съ колокольнею вмѣстѣ. Церк. земли: усад. 1 д. 311 с., пах. 35 д. 1900 с., сѣнок. 4 д. 400 с. Причтовыя поме­щенія всѣ построены въ 1895 г. на суммы позем. сбора. Церк.-приходская школа съ 1884 г.; помѣщается въ зданіи, построенномъ въ 1895 году.

Рихта с. – при р.Жванчик на косогорі: від м.Кам’янця за 12 верст* (12,5км – С.Є.) на пд.-зх., від залізн. ст. «Ларга» за 35 верст* (37км. – С.Є.) на пн.-зх.

Клімат сприятливий, але дещо сухий: полям недостатньо вологи. Грунти глинисті і чорноземні, місцями кам’янисті. 

До середини XVIIст. Р. називалась Новосілкою. Близько середини XVIст. нею володів Раденький, згодом Лянцкоронські; в 1596р. Єлизавета Лянцкоронська продала цей маєток Войцеху Гумецькому, Подільському стольнику. Гумецькі влаштували тут невеличкий замок і це село стало гніздом роду Гумецьких, що жили і провадили свою діяльність на Поділлі близько півтори століття; Войцех Гумецький і назвав це село Рихтами (щоб відрізняти від інших Рихт – Рихтами-Гумецькими). В XVIIIст. маєтки Гумецьких роздробились, і Р. перейшла в другі руки.

В Р. збереглись залишки замка; вони представляють чотирикутник в 70х20 арш.** (50х15 м. – С.Є.), обнесений стіною з баштами на кутах. В 1848-1868 рр. замок слугував об’єднанням для Подільсько-польських літераторів, так як тодішні володарі Рихти Головинський і його зять Подвисоцький були любителями літератури і мистецтва, збирали колекції картин, книг, рукописів; ці колекції після смерті власників перейшли в різні руки.

Сьогодні (1901р. – С.Є.) населення в Р. православного 539чол. і 473 жін., католиків - 14, євреїв – 17. Прихожани – малороси0селяни, хлібороби. Церква в Р. в XVIIIст., як і тепер була Козьмо-Даміанівська. В першій половині XVIIIст. вона була дерев’яна, трьохбанна, а до 1758р. вже однобанна; побудована була місцевим священиком Марком Чорнишем, що був священиком тут в 1711-1742рр. В 1766р. побудована нова дерев’яна трьохбанна церква, яка в 1832р. згоріла, а в 1864р. на кошти прихожан, при сприянні в 1500р. з казни, побудована нинішня церква, камяна, одно банна, хрестоподібна у плані, з дзвіницею разом. Церк. землі: садиб - 1 д.*** 311 с.****(1,2га - С.Є.), орної землі 35 д.*** 1900 с.****(39,1 га  - С.Є.), сінокосів 4 д.*** 400 с.**** (4,55га – С.Є.) Всі приміщення причту побудовані в 1895р. На суми позем. збору. Церк.-приходська школа з 1884р., розміщується в будинку побудованому в 1895р.

* Верста́ — давня міра відстані, яка використовувалась до прийняття метричної системи мір в Росії, Україні, Білорусії. Одна верста дорівнює п'ятистам сажням чи 1 066,781 метра (що відповідає 3500 англійським футам початку XX століття, які були трохи коротші від теперішніх).
(Wiki)

** Арши́н (походить з тюркської мови) — стародавня одиниця довжини. Дорівнює 711,2 мм.
Вживалась у Російські імперії, Афганістані, Ірані, Туреччині, Болгарії, Югославії і мала різні значення в межах від 66 до 106,6 см.
В Росії й Україні в 16—17 ст. аршин = 27 дюймам, з 18 ст. аршин = 28 дюймам (71,12 см). (Wiki)

*** Десятина — старовинна міра земельної площі в Київській Русі, а пізніше в Україні, Росії та Білорусі.
Розмір десятини не був сталим. Спершу десятиною вважався квадрат землі, сторона якого дорівнювала 50 сажнів, тобто 0,1 кв. версти (звідси й назва). Межовою інструкцією царського уряду 1753 р. визначено розмір десятини у 2400 кв. сажнів, що становило 10 925 м², тобто 1,0925 га.  (Wiki)

**** Квадратний сажень що дорівнює площі квадрату із стороною в 1 сажень***** (1с.=2,1336м; 1 с.кв. = 4,5522м.кв.).

***** Сажень (сяжень, жень, саженка, пряма сажень) — давньоруська одиниця вимірювання відстані.
У XVII столітті основною мірою був трьохаршинний сажень, що дорівнював 2,16 метри й містив три аршини (72 см) по 16 вершків. За Петра І російські міри довжини прирівняли до англійських. Один російський аршин дорівнював 28 англійським дюймам. Тобто 3 аршини дорівнювали 7 англійським футам, що становить 213,36 см.
Від 11 жовтня 1835 року, згідно з указом Миколи I «Про систему російських мір і вагів», було додатково прирівняно довжину сажня до довжини 7 англійських футів, тобто рівно до 2,1336 метра. (Wiki)


Текст оригіналу підготував: Володимир Кроль

Переклад: Сергій ЄрмаковДивіться також:

Категорія: Визначні місця краю | Додав: KamPod (29.06.2013)
Переглядів: 1446 | Коментарі: 7 | Теги: Рихта, Сіцінський | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 7
1 KamPod   (29.06.2013 15:59) [Материал]
Як уже можна здогадатись - збирається інформація про Рихту, для запланованої поїздки туди. Хто бажає пишіть

2 rabbit   (30.06.2013 01:21) [Материал]
Наскільки я розумію, "усад." - це усадьби, "пах." - орна земля (рос. пахотная), "сѣнок." - сінокоси.
"д." означає десятини, а "с" - квадратні сажені.
Зв'язк між ними і сучасними одиницями площі такий:
1 десятина = 2400 саженям² = 10 925,4 м² = 1,0925 га

3 KamPod   (30.06.2013 01:49) [Материал]
Дякую, напевно так і є. Найближчим часом внесу зміни

4 rabbit   (30.06.2013 09:34) [Материал]
Ну і "Текст оригіналу: Володимир Кроль" звучить нескромно...
"Текст оригіналу: Ю.Сецинський" буде правильніше

5 KamPod   (05.07.2013 21:29) [Материал]
Сіцінський автор тексту і про це говорить перша стрічка.
А робота по підготовці того оригінального тексту з "ієрогліфами" проведена таки Вами.
Трошки підкоректував підпис внизу

6 KamPod   (05.07.2013 21:30) [Материал]
Вчора бачив у нас в книгарні цю книгу в перевиданні. Солідна така десь як нова книга Пламеницької але майже без ілюстрацій. І коштує - 420 грн.

7 rabbit   (06.07.2013 00:01) [Материал]
Ого!!!

Имя *:
Email:
Все смайлы
Код *:
Категорії розділу
Проект "Мандруємо вулицями" [21]
Пішохідні маршрути [31]
Водний туризм [6]
Велотуризм [5]
Туристичні поїздки [19]
Спелеотуризм [9]
Маршрути Тетяни Недрі [6]
Визначні місця краю [20]
На мапі Кам'янця [25]
Пошук
Свіжина
Нашла расписание автобусов на сайте http

Скажите пожайлуста а где хранится виньет


да... мне бы такая штуенция не помешала


Пошук
Статистика
Rated by ORS3
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2021Створити безкоштовний сайт на uCoz